top of page

Privacy verklaring

De bescherming van uw persoonlijke gegevens en privacy is uiterst belangrijk. In onderstaand privacy beleid probeert ZATARA (hieronder ook vernoemd als wij, we) op een transparante manier aan te geven welke persoonlijke gegevens we verzamelen, waarom we deze verzamelen en hoe we hiermee willen omgaan. Door onze website te gebruiken geeft u aan dat u akkoord gaat met ons privacy- en Cookie beleid en de manier waarop wij persoonsgegevens verzamelen en gebruiken. Vandaar raden wij u aan om dit aandachtig door te nemen. Klik hier voor het Cookie beleid.

Waarom houden wij gegevens bij?

De verzamelde informatie wordt enkel bijgehouden voor specifieke doeleinden, om u zo de best mogelijke dienstverlening aan te bieden. Zo kunnen wij de gegevens gebruiken om een profiel over u op te stellen en dit nadien te gebruiken om relevante marketingacties op u te richten, om uw aanvragen over onze producten en diensten in behandeling te nemen, u terug te contacteren of om mogelijke fraude op te sporen. 

Deze informatie dient ook voor statistische doeleinden. ZATARA kan gebruik maken van software programma’s om statistieken te creëren, die gebruikt worden voor doelen zoals het aantal bezoekers op de verschillende secties van onze site na te gaan, te bekijken welke informatie als interessant en minder interessant wordt beschouwd, bepaalde technische designs te bepalen en systeem prestaties of probleemzones te identificeren.

Uw persoonlijke gegevens kunnen ook gebruikt worden om marketingcommunicatie die wij aanzien als relevant of interessant voor u, via e-mail te verzenden. Wanneer u deze berichten niet langer wenst te ontvangen kunt u gebruik maken van de opt-out en zult u vanaf dat moment niet meer gecontacteerd worden omtrent deze materie.

Welke informatie wordt bijgehouden?

  1. Informatie betreffende uw bezoek aan onze website (verkeersgegevens zoals uw IP-adres, geografische locatie, het aantal bezoeken aan onze website en specifieke onderdelen hiervan, de domeinnaam vanwaar u de toegang tot het internet maakt, de datum en het tijdstip waarop u onze site bezoekt en het internetadres van de website die je hebt gebruikt om direct naar onze site te linken)

  2. Informatie die wij verzamelen door u in te schrijven op onze nieuwsbrief of die wij verwerven terwijl u van onze dienstverlening gebruik maakt (gebruikersgegevens zoals uw naam, bedrijfsnaam, uw functie binnen het bedrijf, algemeen e-mailadres, gsm-nummer, algemeen telefoonnummer, postadres en BTW-nummer)

  3. ZATARA zal geen persoonlijke of identificeerbare informatie over u verkopen of transfereren naar derde partijen zonder toestemming van de gebruiker op het moment van de dataverzameling. Als u zichzelf identificeert door ons een e-mail te sturen met persoonlijke informatie dan zal de informatie verzameld worden enkel en alleen om op uw bericht te antwoorden. 

    Deze informatie wordt aan ons overgebracht wanneer u deze rechtstreeks aan ons doorgeeft, bijvoorbeeld via formulieren op onze website, bij bestellingen of via uw e-mailverkeer met ons, of we verkrijgen deze gegevens via cookies op onze websites.

Uw rechten

Op elk moment kan u de persoonlijke gegevens die ZATARA over u verwerkt, inzien en eventueel onnauwkeurige of onvolledige gegevens laten verbeteren of verwijderen. U heeft ook steeds het recht en de mogelijkheid om ZATARA te verwittigen indien u een vermoeden hebt van misbruik van uw gegevens. Dit doet u best schriftelijk naar ZATARA, Hondskruidstraat 10, 9041 Oostakker. Tenslotte hebt u ook steeds het recht een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie indien u meent dat uw persoonsgegevens foutief worden verwerkt.

Uw persoonlijke gegevens zijn veilig bij ons

Persoonlijke gegevens mogen wij niet langer bewaren dan nodig om het doel te bereiken waarvoor we de gegevens verzameld hebben. 

Wij zullen nooit, tenzij u daar uitdrukkelijk toestemming tot geeft, informatie doorgeven aan een derde partij, omwille van diens direct marketingacties. Wij kunnen wel persoonlijke informatie openbaren wanneer dit vereist is om aan rechtelijke wetten te voldoen of om onze legale rechten uit te oefenen of te verdedigen (i.f.v. fraude preventie en verminderen van krediet risico’s).

Wij kunnen uw persoonsgegevens wel doorgeven aan onze verbonden ondernemingen zoals onze dochter- en zusterbedrijven. Voor sommige aspecten van onze producten en diensten werken wij samen met derde partijen of schakelen wij onderaannemers in. De doorgifte van deze gegevens gebeurt alleen voor dezelfde doelen als bij ZATARA zelf. We zien er dan ook op toe dat zij, net zoals wij, uw gegevens veilig en respectvol beheren.

Voor de veiligheid van onze site en om te verzekeren dat deze dienst beschikbaar blijft voor alle gebruikers, maakt ZATARA gebruik van een gebruikerssoftware programma. Dit heeft als doel het netwerktrafiek te monitoren om zo ongeautoriseerde pogingen om informatie te uploaden of te veranderen te identificeren, waarbij anders schade zou kunnen toegebracht worden. In het geval dat gegevens vrijkomen door een datalek zal u op de hoogte gebracht worden, al doen wij er alles aan om dit te vermijden.

Wij verzekeren u verder dat ZATARA geen persoonsgegevens zal uitwisselen met partijen buiten de Europese Unie.

Veranderingen aan dit privacy beleid

Aangezien we in een innovatieve en steeds evoluerend omgeving aan de slag zijn, mogen we dit privacy beleid op elk moment veranderen. Wij willen er dan ook alles aan doen om u steeds volledig op maat te bedienen. Dit houdt in dat er steeds nieuwe toepassingen kunnen komen waardoor wij uw (nieuwe) gegevens op een andere manier zullen verzamelen en/of gebruiken. Opnieuw zullen wij hier zo transparant mogelijk over communiceren. 

Elke verandering die plaatsvindt zullen we aankondigen op de website vanaf het moment dat deze in actie treedt. Wanneer u onze website raadpleegt nadat wij zulke veranderingen hebben doorgevoerd aan dit privacy beleid wordt u geacht om deze veranderingen geaccepteerd te hebben.

Hoe ons te contacteren?

Als u vragen en/of opmerkingen hebt over ons privacy beleid of een klacht wenst in te dienen, contacteer ons dan via johnny.slos@zatara.be

ZATARA
Johnny Slos

Hondskruidstraat 19

B - 9041 Oostakker

BTW 0646 893 592

bottom of page